;

Hizmet Sözleşmesi

KULLANIM ŞARTLARI

http://tahsilat.elmasmalzeme.com/ web sitesine hoş geldiniz.

Bu web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanım şartlarını, sitemize üye olarak veya hizmetlerimizden yararlanma aşamasında, bu sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan eden kutucuğu işaretleyerek kabul etmiş oluyorsunuz. http://tahsilat.elmasmalzeme.com/ web sitesinde bulunan hizmetlerde kullanım özellik ve şartlarında önceden bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik
yapma, yürürlükten kaldırma ve güncelleme haklarını saklı tutar.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

http://tahsilat.elmasmalzeme.com/ web sitesinde sağlanan hizmetler için siteye üye olmanız ve kayıt sırasında kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız gerekmektedir.

Bilgilerinizdeki değişiklik olduğu zaman, üyelik profilinize girerek ilgili bölümleri güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. Güncellenmemiş bilgilerden dolayı size ulaşamadığımız zaman sorumluluk size aittir.

Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz anlamına gelmektedir.

Kayıt esnasında tarafınızca belirlenen şifreniz yalnızca sizin kullanımınız içindir. Sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerin sorumluluğu tamamıyla size aittir. Bu sözleşmeyi onaylanarak bunu kabul ve teyit etmiş oluyorsunuz.

Bu sözleşmeyi onaylayarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda http://tahsilat.elmasmalzeme.com/ personelini hemen bilgilendirmeyi de peşinen kabul ediyorsunuz.

http://tahsilat.elmasmalzeme.com/, hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından http://tahsilat.elmasmalzeme.com/ veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.

GARANTİ VE FERAGAT

http://tahsilat.elmasmalzeme.com/ ve sizin aranızda yapılan ayrı bir sözleşme ile açıkça belirlenmediği sürece, bu web sitesinden edinilen bütün hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir.

http://tahsilat.elmasmalzeme.com/ hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişimden, bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesine erişimden veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu değildir.

BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İÇERİK

Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış içerik veya yazılımlar bulunmaktadır. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait içerik ve yazılımlar için de yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.

 

ON-LINE TAHSİLAT SİSTEMİ  KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Madde-1: İş bu sözleşme bir tarafta, “Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:35-42 Melikgazi / KAYSERİ” adresinde mukim “ELMAS Metal Tekstil Suni Deri Mob. Elektrostatik Boya İth. İhr. San. Tic. – Turgut ÇELEBİ (Bundan böyle “ELMAS” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta, Üyelik işlemi esnasında belirtilen adreste mukim yine üyelik esnasında belirtilen ünvana sahip firma (Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2. Sözlesmenin Konusu

Madde-2: İşbu sözleşme, BAYİ’nin ELMAS tarafından https://tahsilat.elmasmalzeme.com internet adresi üzerinde işletilen Online Güvenli Ödeme Sistemine üyeliğini ve üyeliğin bu sözleşme içerisinde anlatılan çalışma koşullarını düzenlemektedir.

3. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler

Madde-3https://tahsilat.elmasmalzeme.com internet adresi üzerine kurulu online tahsilat sistemi; BAYİ’ nin ELMAS’ tan aldığı veya ileride alacağı mal veya hizmetlere dair yansıtılacak ücretlerin, BAYİ’nin kendi firma yetkililerinin veya müşterilerinin kredi kartları ile ödemesinin yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiş ve alınan ödemelerin ELMAS banka hesaplarına geçtiği bir sistemdir. BAYİ bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve yapılan ödeme işlemi karşısında ELMAS’tan herhangi bir nakit tahsilat talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. ELMAS; https://tahsilat.elmasmalzeme.com internet adresi üzerinden yapılan ödemeleri kayıtlı BAYİ’nin cari hesabına alacak olarak kaydedecektir. BAYİ’nin varsa önceki borçlarına karşın mahsup edilebileceği gibi ileride alacağı mal veya hizmetlere karşı doğabilecek borçlarına mukabil ön ödeme olarak da değerlendirilebilecektir. ELMAS, BAYİ’nin borç bakiyesinin bulunmaması durumunda BAYİ’ye, gerçekleşen bu ön ödemeden dolayı kesinlikle nakit ödemede bulunmaz. BAYİ, işbu sözleşme kapsamında ELMAS nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermediği halde, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz. BAYİ, https://tahsilat.elmasmalzeme.com online tahsilat sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı ELMAS’ın satışını yapmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi gibi herhangi bir talepte bulunamaz. BAYİ, ELMAS nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. talebinde bulunamaz.

Madde-4: ELMAS, BAYİ’nin https://tahsilat.elmasmalzeme.com online tahsilat sistemi üzerinden ödeme yaparak ürün alımı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. ELMAS teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getirmeyen BAYİ’nin online tahsilat sistemi üzerinden işlem yapmasını engelleyebilir. BAYİ teminat şartlarını yerine getirdiği halde ELMAS, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı tahsilatlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle ELMAS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Alınan teminatlar; kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle ELMAS sözleşme fesih tarihinden itibaren teminatları 180 gün bekletme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde https://tahsilat.elmasmalzeme.com üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemine itiraz gelmesi üzerine itiraz sonuçlanana kadar teminat iade edilmez. Bankalar Arası Kart Merkez, kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın iade süresi değişebilir. Bu durumda belirlenen itiraz süresi maksimum teminat iade süresini ifade eder.

Madde-5: Ödeme aşamasında pos’lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, kayıp, çalıntı duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. ELMAS alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir. Kredi kartı işlemlerinde kart sahiplerinden gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından her ne sebeple olursa olsun ELMAS’a ödenmeyen veya ELMAS’tan geri alınan ödeme tutarları için ELMAS, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. BAYİ ilgili tutarı ELMAS’a peşinen ödemeyi kabul eder. Teminat evrakı üzerinden; ihlal edilen cezai tazminatlar, %15 avukatlık ücreti ve bankaca ödenmeyen veya ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınmak kaydıyla icra işlemi başlatılabilecektir. Böyle bir durumda BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekâlet ücretinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde-6: ELMAS ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan veya akdedilecek olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde ELMAS tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarından kaynaklanabilecek ve ELMAS’ı bankalara karşı sorumlu tutacak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ ELMAS’a karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.

Madde-7: BAYİ, kredi kartı, pos makinası ve Sanal Pos üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile ELMAS’nın ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ ELMAS’nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili ELMAS’nın hiçbir kusurunun olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Madde-8: BAYİ’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla ELMAS’nın uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da ELMAS tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden ELMAS’a ödenecektir. BAYİ’nin carisinde alacak mevcut olması halinde ELMAS her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.

Madde-9: BAYİ’den, Kredi Kartı ile satın alınmış bir mal veya hizmetin kart hamiline sunulmaması, eksik veya kusurlu teslim edilmesi durumunda ELMAS kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından ELMAS’dan talepte bulunulması durumunda BAYİ bu taleplerin muhatabı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde-10: BAYİ, satış belgelerini, fiziksel pos sliplerini ve sanal pos işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan işlem özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup, bu süre içerisinde bankalar veya ELMAS tarafından herhangi bir sebeple talep edilmesi durumunda, talep tarihini takip eden 3 iş günü içinde belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. BAYİ sözleşmenin feshi halinde ise fesih tarihinden itibaren 3 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, sanal pos işlem sliplerini, ekli evraklarını ve ELMAS’nın talep edeceği diğer belgeleri ELMAS’a derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür.

Madde-11: Bu sözleşme kapsamında BAYİ, ELMAS ve/veya bankalar tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım vs. tüm organizasyonlara iştirak etmek zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. ELMAS https://tahsilat.elmasmalzeme.com internet adresi üzerinden gerçekleştirdiği peşin veya taksitli tahsilatlarda komisyon oranlarını belirleme hakkına sahiptir. Bu oranlar ödeme sayfasında görülmekle birlikte oranlarda gerçekleşecek değişiklikleri BAYİ’lerine bildirme zorunluluğu yoktur.

Madde-12: BAYİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi vs. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten kendisi sorumludur. ELMAS sadece BAYİ’nin alacağı tutarın temlik edildiği tüzel kişilik olup 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı satılan ürünlerle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. ELMAS, kart hamili ile BAYİ arasındaki alışveriş konusu olan mal veya hizmetlerin cinsi, kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, fiyatı vs. konulardaki anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Bu bağlamda yaşanabilecek her türlü hukuki durumlarda BAYİ sorumluluğu üstlendiğini kabul ve beyan eder.

Madde-13: https://tahsilat.elmasmalzeme.com üzerinden gerçekleştirilen tahsilatlar işlemin yapıldığı gün içerisinde BAYİ’nin ELMAS nezdindeki cari hesabına alacak olarak kaydedilir. Tahsilata ilişkin banka komisyon kesintileri veya tutarın üzerine ilave edilen komisyonlar BAYİ veya kart hamili tarafından karşılanmak zorunda olup ELMAS gerekli gördüğü BAYİ’ler için özel olarak bu komisyonları karşılama hakkına da sahiptir. BAYİ ödeme ekranında yer alan komisyon oranları hakkında kart hamilini bilgilendirmek zorundadır. ELMAS banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin ELMAS nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.

Madde-14: BAYİ, kart hamillerini, ödeme işleminin ELMAS sanal pos sisteminden gerçekleştiğini, kart ekstresinde ELMAS firma bilgilerinin görüleceğini, bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. BAYİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat kendisinin sorumlu olacağını ve müşterilerine gerekli izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde-15: BAYİ, https://tahsilat.elmasmalzeme.com online tahsilat sistemi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerinin iade ve iptal taleplerini yazılı olarak iletmek zorundadır. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilecektir. Ödemeden dolayı BAYİ’nin cari hesabına yansıtılan tutar tekrar borç olarak kaydedilecektir. ELMAS iade işleminin gerçekleşmesi için kart hamilinin de yazılı talebini kimlik fotokopisi ile birlikte isteme hakkına sahip olup bu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda iade ve iptal etme işlemini gerçekleştirmeme hakkına sahiptir. İade talebinin hatalı veya belirtilen format dışında yapılması ya da ELMAS’a ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından ELMAS sorumlu tutulamaz. İşlem iptallerinde tutarın kredi kartına geri yansıtılma süresi bankaların sistemlerine göre değişiklik arz etmekte olup ELMAS herhangi bir süre taahhüdünde bulunmaz. Kart sahipleri bankaları ile iletişim kurarak iade işlemlerinin süreci hakkında bilgi almak zorundadırlar. BAYİ müşterilerini bu konuda bilgilendirmek zorundadır.

Madde-16: Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, BAYİ’nin ELMAS nezdindeki cari hesaplarında alacak bakiyesinin olması durumunda alacağı nakit olarak ödenmeyecek olup mal veya hizmet alımı şeklinde tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı vs. uygulanmayacaktır.

Madde-17: BAYİ’nin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, ELMAS’nın uğrayacağı tüm zararları (müspet, menfi, munzam) BAYİ tazmin etmek zorundadır.

Madde-18: Üye kaydı esnasında belirlenen ve daha sonrasında isteğe bağlı olarak değiştirilebilen giriş şifrelerinin güvenliği BAYİ’nin sorumluluğundadır. Elektronik ortamda BAYİ kendi şifresi ile yapacağı ödeme işlemlerinde verdiği bilgilerin doğruluğunu beyan etmiş olur. Şifre girişi yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden BAYİ sorumludur. BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl içerisinde işbu sözleşme kapsamında yer alan hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

Madde-19: ELMAS hiçbir sebep göstermeksizin BAYİ’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen iptal etme, pasife alma veya reddetme haklarına sahiptir. ELMAS işbu tahsilat sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Telekomünikasyon altyapısında ve internet iletişiminden, Bankaların ödeme sistemleri altyapısında, İnternet servis saylayıcılarının ve bu ödeme sisteminin yer aldığı serverlarda meydana gelecek sorunlardan ve bu sebeple ödemelerde meydana gelecek aksaklıklardan ELMAS sorumlu tutulamaz. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı pos’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı ELMAS’ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde-20: ELMAS, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin mevcut maddelerini değiştirme veya yeni maddeler ilave etme hakkına sahiptir. ELMAS yapmış olduğu bu değişiklikleri https://tahsilat.elmasmalzeme.com sayfasında duyurular kısmında ilan etmekle mükelleftir. Bunun dışında BAYİ’ye yazılı duyuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Madde-21: BAYİ’nin satışını yapmış olduğu ürün veya ürünler karşılığında ödemeyi https://tahsilat.elmasmalzeme.com üzerinden alma hakkı bulunmakta olup BAYİ’nin herhangi bir sebeple almak zorunda kaldığı ürün iadeleri durumunda ELMAS’ın ödeme iptali veya iadesi gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kural ödemenin alındığı aynı gün içerisinde gerçekleştirilen ve BAYİ tarafında yazılı olarak talep edilen iptal ve iade işlemleri için geçerli değildir.

Madde-22: ELMAS https://tahsilat.elmasmalzeme.com üzerinde kurulu olan sanal posları iptal etme yeni sanal pos ekleme hakkına sahiptir. Bu değişiklikleri BAYİ’ye bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. ELMAS, https://tahsilat.elmasmalzeme.com internet adresi üzerinde ilgili kamu kurumlarının, bankaların yada ödeme sistemi kuruluşlarının geliştireceği uygulama, yöntem yada metotları kredi kart sahiplerinin yada ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir. ELMAS kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem bazında yada günlük, haftalık, aylık vb. süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koyma veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gereksinimleri için farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.

Madde-23: İşbu sözleşme üzerinde yapılacak herhangi bir tahrifat, oynanma, silme ya da değişiklik durumunda ELMAS’ nezdinde muhafaza edilen nüsha geçerli sayılacaktır. Sözleşmede ELMAS tarafından yapılan değişikliklerin BAYİ tarafından kabulü yazılı olarak beyan edilerek imza altına alınmaması durumunda ELMAS sözleşmeyi feshetme veya değişikliklerin kabulü yazılı olarak beyan edilene kadar askıya alma hakkına sahiptir. İşbu sözleşme ELMAS tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

Madde-24: BAYİ, sanal pos işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı ödeme talimatnamesi dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır.

Madde-25: ELMAS uygun gördüğü bayilerine alt bayi tanımlama ve https://tahsilat.elmasmalzeme.com online tahsilat sistemi üzerinden işlem yaptırma yetkisi verebilir. Bu hak tanınan BAYİ bütün alt bayilerinin işlemlerinden sorumludur. BAYİ, alt bayilerini bu sözleşme içerisinde geçen bütün hükümler hakkında bilgilendirmek zorundadır. Bu bağlamda alt bayiler de bu sözleşme hükümlerine uymak zorundadırlar. Alt bayilerinin hata ve kusurlarından dolayı ELMAS’ın uğrayacağı zararları BAYİ kendisinin karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde-26: Taraflardan birinin iş bu sözleşmede yer alan adres ya da unvanının değişmesi ya da nev-i değişikliği olması halinde bu durumu 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. ELMAS bildirim yükümlülüğünü https://tahsilat.elmasmalzeme.com adresi üzerinden yapacağı duyuru ile de yerine getirebilir bu duyuru bu madde hükmü çerçevesinde yazılı bildirim olarak kabul edilir. 

Madde-27: Bu sözleşmenin başlangıç tarihi BAYİ’nin https://tahsilat.elmasmalzeme.com üzerinden gerçekleştirdiği üyelik tarihi olup, süresizdir. Bayi üyelik esnasında sözleşmeyi okuyup onayladığına dair kısmı işaretlemesi ile sözleşmeyi fiilen imzalamış sayılır.

Madde-28: Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.

Madde-29: İş bu sözleşme 29 (yirmidokuz) maddeden oluşmakta olup karşılıklı olarak mutabakatla akdedilmiştir.